لیست نمایندگان استان اصفهان

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

031-33869969

031-33863092

خ امیر کبیر ( شاهپور جدید ) مقابل بانک ملی امیر کبیر

اصفهان

جلال مشکاتی

1

031-32361438

031-32339719

خ دکتر شهید بهشتی - ضلع شرقی - مقابل گاراژ سابق آباده

اصفهان

رضا صرافان چهار سوقی

2

031-33860760

031-33860760

خیابان شاپورجديد.اميرکبير.جنب اعتصام بار .تخليه بارنادري

اصفهان

 محمود دري دولت آبادي

3

031-32361058

031-32361379

خیابان دکتر بهشتی روبروی مسجد لنبان

اصفهان

هو شنگ شاچراغی

4

031-33880185

031-33880181

خ امیر کبیر . بعد از فلکه اول . جنب گاراژ مهدیار

اصفهان

حمید خوروش

5

031-36826738

031-36829270

شهر جدید بهارستان.ورودی بهارستان.جنب پمپ بنزین

اصفهان

اسماعیل عباسی

6

031-32362364

031-32348518

خیابان دکتر شهید بهشتی - ضلع شرقی - جنب بانک ملت

اصفهان

مجدالدین بهشتی

7

031-55545609

031-55545609

میدان ولیعصر بلوار شهید محمود خادمی روبروی شورای شهر

کاشان

امیر ارسلان شاپوری

8

031-55545016

031-55545011

بلوارمطهري.روبروي تعاوني مرغداران

کاشان

محمد حسن کریمی راد

9

031-52403160

031-52404110

 خیابان. امام خميني. مقابل مسجد ولي عصر

مبارکه

 هرمز هيرمن پور

10

031-42735546

031-42455081

جنب شرکت سایپا روبروی پمپ گاز نرسیده به پلیس راه

نجف آباد

داود غضنفری

11

 
NoavaranCms