لیست نمایندگان استان اردبیل

ردیف

نمایندگان

شهرستان

آدرس

تلفن

فکس

1

پرویز نوری مقدم

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - روبروی ترمینال بازرگانی

045-33814303

045-33814389

2

جعفر سردسته عالی

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - روبروی درمانگاه شفا

045-33810555

045-33817454

3

داور زربار

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - روبروی بانک سپه - شماره 176

045-33813636

045-33813161

4

رئوف آقازاده

اردبیل

خیابان مقدس اردبیلی - جنب ترمینال اتوبوسرانی 

045-33814994

045-33814995

5

صادق نبی زاده

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - مقابل درب ترمینال فروشگاه نبی زاده

045-33817772

045-33817773

6

علی اصغر میرفتاحی 

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - نرسیده به درمانگاه شفا

045-33815656

045-33815655

7

میرمحمد میر فتاحی

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - روبروی ترمینال

045-33823666

045-33823555

8

محمد میرنصیری

اردبیل

بزرگراه مقدس اردبیلی - روبروی ترمینال - پ 59

045-33814990

045-33815592

9

یعقوب ثابت وند 

اردبیل

دروازه مشکین شهر - جنب خروجی پمپ بنزین شماره 22

045-33337695

045-33356787

10

محمود رحیمیان

گرمی

گرمی - خ دکتر بهشتی - پایین‌تر از فرمانداری لاستیک رحیمیان

045-32643696

045-32644455

11

حسن شاهعلیان

مشکین شهر

خ باهنر شمالی - پایین‌تر از میدان معلم

045-32545355

045-32545355

12علی دادرسپارس آبادخیابان شهید بهشتی جنوبی -فلکه آزادی -لاستیک دادرس045-32792863045-32782402

 

NoavaranCms