لیست نمایندگان استان آذربایجان غربی
ردیفنمایندگانشهرستانآدرستلفنفکس
1علی‌رضا قنبری جمال آبادارومیهبلوار شهدا - نرسیده به میدان شهدا - پلاک 29/630044-32228917044-32243787
2فریدون ولیزادهارومیهخیابان استاد شهریار - روبروی خ شکارچی044-33839900044-33840850
3آوات شریفیبوکانکمربندی - پایین‌تر از مرکز بهداشت -لاستیک مرکزی044-46230085044-46234167
4اکبر اکبری نسبخویمیدان مطهری - بلوار مطهری - فروشگاه اکبری نسب044-36463463044-36463463
5محمد مرندیخویبلوار مطهری - جنب ترمینال کامیون داران044-36441305044-36441196
6سمانه موسویماکوروبروی پادگان سپاه لاستیک گلدستون044-34224351044-34224351
7حسن برزگرمیاندوآبانقلاب - میدان شهرداری - بلوار انقلاب044-45222944044-45222944
8حسن جدیدمیاندوآببلوار نماز - فروشگاه سوپر لاستیک044-45334178044-45331685

 

NoavaranCms