لیست نمایندگان استان بوشهر
ردیفنمایندگانشهرستانآدرستلفن فکس
1حمید برجویی فردبرازجانخیابان شهید رجایی077-34224859077-34224921
2رضا باهوشبوشهرچهارراه ولی‌عصر - فروشگاه پارسیان - کوچه کنار صدا و سیمای بوشهر077-33342167077-33342189
3مرتضی کهنسالجمخ فاضل جمی - روبروی دادگستری077-37622325077-37622325
4عبداله خرم آبادیگناوهخ شهدا - فروشگاه لاستیک خرم آبادی077-33141601077-33141603

 

NoavaranCms