رسیدگی به شکایات

مشتریان گرامی:

درصورت هرگونه نارضایتی یا ارائه ی پیشنهاد به یکی از روشهای زیر می توانید اقدام نمایید:

  1. مراجعه حضوری به مراکز خدمات پس از فروش در استانها که در لیست مراکز خدمات پس از فروش  آمده است.( مراکز خدمات پس از فروش)
  2. مراجعه حضوری به واحد خدمات پس از فروش در تهران، به آدرس:خیابان شوش - بین خیام و هرندی -روبروی باربری زمرد به شماره تماس2-55330671
  3. تماس با صدای مشتری به شماره 88757523-021

هر گونه اعلام نارضایتی از سوی مشتریان گرامی مطابق فرایند رسیدگی به شکایات، توسط کارشناسان آموزش دیده بررسی شده و اقدام مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

NoavaranCms