لیست نمایندگان استان قم

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

025-36604375

025-36654539 

خ امام.جاده قديم تهران.روبروي مسجد امام حسن. پلاک 5361

قم

 جواد داوودآبادي

1

025-36709384

025-36614580 

 چهارراه غفاري.نرسيده به کوچه سازمان اب. پلاک 98

قم

 مجيد محمودزادگان

2

025-36626414

025-36600842

خیابان امام خمینی نرسیده به سه راه خورشید پلاک 894

قم

مهدی کوه بری

3

025-36707937

025-36636450

خیابان امام.بین سه راه و چهارراه غفاری . مقابل کوچه 61

قم

محمدرضا نادی زاده

4

025-36621813

025-36700812 

ميدان امام. جنب هتل رز. پلاک 15

قم

محمود جاوید

5

 
NoavaranCms