لیست نمایندگان استان هرمزگان
ردیفنمایندگانشهرستانآدرستلفنفکس
1شهرام قاسمی نژادبندرعباسبلوار شهید حقانی - روبروی برج اصناف076-32253275076-32253275
2علی منصوریرودانبلوار شهدا - جنب پست بانک076-42881464 
3هاشم قاسمی نژادحاجی آبادجنب میدان ولایت - ابتدای خیابان شهید بهشتی076-35422348076-35422348

 

NoavaranCms