لیست نمایندگان استان ایلام
ردیفنمایندگانشهرستانآدرستلفنفکس
1محمد صبوحیایلامخ خرمشهر - نرسیده به میدان مادر - روبروی تاکسیرانی084-33383488084-33383488
2مهدی کدپوردهلرانبلوار امام - روبروی جهاد کشاورزی - لاستیک باختر084-33727772084-33720157

 

NoavaranCms