لیست نمایندگان استان کرمان

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

034-44320212

034-44315032

خیابان مطهری عیش آباد

بم

محمد جهانگشا

1

034-43262020

034-43261010

 خیابان سعدي. روبروي جهاد کشاورزي .فروشگاه جهان

جیرفت

کرامت رئيسي

2

034-43216122

034-43218627

خ قرنی . روبروی مرکز بهداشت

جیرفت

بهروز افشاری

3

034-42282150

034-42261345

بلوارسيدجمال الدين.مقابل بانک کشاورزي.لاستيک جهان

سیرجان

 حميد ملکشاهي

4

034-42337611

034-42337611

بلوار سید احمد خمینی - بلوار گلستان انبار پلاک 156

سیرجان

وحید علیپور

5

034-42233574

034-43330548

بلوار سیدجمال الدین . چهارراه قا آنی

سیرجان

احسان دهقانی پور

6

034-32520243

034-32520021 

 بلوار شهيد صدوقي. خيابان برق

کرمان

 رضا اسدالهي

7

034-33322882

034-33322497

مقابل پمپ بنزین فابریک - لاستیک کامیابی

کرمان

علی کامیابی

8

034-33243429

034-33243428

بزرگراه امام. روبروی هتل گواشیر

کرمان

حمید معرفت الدین

9

034-34123158

034-34123158

بلوار جهاد

شهربابک

حجت اله معصومیان استرق

10

034-32443501

034-32443501

جاده تهران.بعداز4راه فیروزه.جنب بانک ملت صدوقی

کرمان

مرتضي پوريزدان پناه

11

 
NoavaranCms