لیست نمایندگان استان خراسان شمالی
ردیفنمایندگانشهرستانآدرس تلفنفکس
1فضل اله ملکیاسفراینخیابان مطهری - نبش خ نواب - فروشگاه لاستیک ملکی058-37227950058-37227017
2محمود ملکیاسفراینخ شهید جعفری - خ شهید مطهری-  پ 246058-37222270058-37239979
3حسین ساعدیبجنوردخ امام خمینی غربی - سه راه نادر058-32234513058-32247304

 

NoavaranCms