لیست نمایندگان استان مرکزی

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

086- 32260009

086-33251132

خیابان ادب جو. روبروی شهید کلاه دوز.پلاک 49-46

اراک

آیت اله حسنی

1

086-33127427

086-33127427

بلوار سردشت. روبروی منازل سازمانی مسکن

اراک

رایموند هارطینی

2

086- 36225659

086-36225659

 خيابان آيت اله سعيدي.روبروي کتابخانه عمومي

تفرش

مریم افضلی

3

086-46242615

086-46242613

(خ مطهری میدان شهید ادواردو آن یلی فروشگاه (پی یر لی

خمین

علی سلیمی

4

086- 44225546

086-44244021 

خيابان امام خميني. پلاک 231

دلیجان

 محمدتقي حسيني

5

086- 42213754

086-42220630 

 ميدان آزادي. جنب مسافرخانه مهندسي

ساوه

 علیرضا شمس

6

086-35455468

086-35455468

بلوار همدان - نرسیده به خیابان شهید کوخائی

کمیجان

اسماعیل آقاخانی

7

 
NoavaranCms