لیست نمایندگان استان مازندران

 

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

011- 32390234

011-32397854 

 ميدان 7 تير. بازرگاني باقريان

بابل

 محمدرضا باقريان

1

011-33110827

011-33110826

کمربندی غربی مقابل میدان بار 200 م بعد از اکبر جوجه 

ساری

 سعيد ساليانه

2

011-54310769

011-54288041

کریم آباد.نبش کوچه نسترن جنب شیرینی سرای فرقانی

تنکابن

بهمن حلاجیان

3

011-52222979

011-52325228

خیابان دارکلا.جنب مسجد المهدی.

چالوس

سعید ادیبی

4

011-42421692

011-42421692

پل سفید . خیابان تهران . پشت بانک تجارت

سواد کوه

سید امید حسینی ازاندهی

5

011- 35668650

011-35668651

 خيابان شهدا. ميدان ماهي. جنب کفش ملي

فریدونکنار

 مهدي صادقي

6

 
NoavaranCms