سایزهایی که امکان تولید دارند
                                                       

تایر موتور سیکلت

اندازه

طرح تاير

2.00-19

NF-10

2.25-16

NR-21

2.25-18

90-90-10

FS212

 
           
 

تاير دوچرخه

اندازه

طرح تاير

20×1.75

BMX-7

24×2. 5

BMX2

27×1 1/4

HP27

26×1 3/8

10-TYPE

24×1 3/8

1-TYPE

24×1 3/8

11-TYPE

26×1  1/2

8-TYPE

 
 
 

تاير اسكوتري و فرغوني

اندازه

طرح تاير

3.50-8

YT50 2PR

3.50-10

3R

4.00-8

YT60

 
 

 

NoavaranCms