اسامی برندگان قرعه کشی شهر آفتاب
اسامی برندگان قرعه کشی شهر آفتاب
1

خانم ندا توکل 

2

آقای رحیم فتح الهی 

3

خانم سمیرا شیرخانی

4

خانم سارا حسینعلی

5

آقای اکبر حمیدی

 

برندگان جهت دریافت جایزه خود می توانند با شماره 88764494-021 امور فروش تماس حاصل فرمایند.

NoavaranCms