لیست نمایندگان استان زنجان

فکس

تلفن

آدرس

شهرستان

نمایندگان

ردیف

024-35275829

024-35222659

بلوار خرمشهر - روبروي بانک صادرات - لاستيک ستوده

ابهر

 محمدرضا ستوده

1

024-33327413

024-33335860

خيابان خيام - روبروي راه آهن - پ 17

زنجان

ابراهیم سهرابی

2

024-33327875

024-33327874

خ خیام - روبروی سقاخانه

زنجان

امیر حسین فتوت

3

024-32824193

024-32824193

آب بر - خیابان اصلی روبروی آهن فروش جعفری

طارم

مرتضی جعفری

4

024-33442125

024-33333418 

کوی قائم - بالاتر از پل زیرگذر - نبش خیابان معین - پ 3162

زنجان

مهرداد بسمل

5

 
NoavaranCms