00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

گالری

کارخانه مجتمع صنایع لاستیک یزد کارخانه مجتمع صنایع لاستیک یزد
 یزد تایر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو یزد تایر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
انتخاب یزد تایر به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 98 انتخاب یزد تایر به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 98