00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

دکتر زمانی فرد سکاندار هدایت شرکت یزدتایر شد

تاریخ انتشار: 1401/05/29


با تصویب هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد، دکتر ایرج زمانی فرد بعنوان مدیر عامل شرکت یزدتایر منصوب و جانشین دکتر اسکندر ستوده شد. وی پیشتر، مدیریت عامل چندین شرکت بزرگ تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف کشور را بر عهده داشته است.

شایان ذکر است؛ دکتر ستوده مدیرعامل پیشین، بعنوان عضو موظف، عهده دار ریاست هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شد.