00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

انتخاب مقاله خانم مهندس المیرا وفاکیش کارشناس تحقیق و توسعه مرکز نوآوری و فناوری گروه صنعتی رازی به عنوان مقاله برتر در شانزدهمین همایش ملی لاستیک ایراندر شانزدهمین همایش ملی لاستیک که در تاریخ 21-19 دی ماه 1402در محل هتل المپیک تهران برگزار شد مقاله خانم مهندس المیرا وفاکیش کارشناس مرکز نوآوری و فناوری شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد از گروه صنعتی رازی به عنوان مقاله برتر همایش معرفی گردید و مورد تشویق حضار قرار گرفت.این مقاله تحت عنوان:

بررسی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی آمیزه رویه تایر سبز حاوی لاستیک استایرن بوتادین محلولی با ریزساختار متفاوت، در روز نخست همایش بصورت سخنرانی ارائه گردید

خانم وفاکیش در خصوص مقاله ارائه شده خود که حاصل پروژه تعریف شده در مرکز نوآوری و فناوری یزدتایر از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی بود توضیحاتی ارائه نمودند که در ذیل به آن اشاره می شود:

 امروزه چالشی که در صنایع تایر سازی مطرح است، ایجاد توافق بین سه عملکرد مثلث جادویی تایر یعنی، مقاومت سایشی و چنگ­زنی به سطح جاده و اتلاف انرژی غلتشی که بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی، بهبود یک عملکرد منجر به کاهش دیگری می­­شود که مرتبط با تعامل بین رفتار الاستیک و اتلافی آمیزه است. ایجاد توافقی بین سه عملکرد تایر و به خصوص انتخاب نوع مناسبی از ریزساختارهای این الاستومر در شرایط کاربردی، یک چالش بزرگ برای صنعت تایر به عنوان مصرف کننده و پتروشیمی ها به عنوان تولیدکننده خواهد بود .

اخیرا بحث و بررسی پیرامون تاثیر ریزساختار­های مختلف لاستیک استایرن بوتادین محلولی درکنار سیلیکا نیز به عنوان پرکننده تقویت کننده برای نسل جدید تایر­ها که به تایر سبز معروف است درصنعت لاستیک به شدت مورد توجه قرار گرفته است. سایش یکی از چالش برانگیزترین مباحثی است که امروزه در صنعت­ لاستیک مطرح می­شود و تاثیر لاستیک استایرن بوتادین محلولی در افزایش مقاومت سایشی در سال­های اخیر بسیار حائز اهمیت بوده است. مقاومت سایشی آمیزه­های لاستیکی عمدتا شامل دو سازوکار تخریب شیمیایی شبکه اتصالات عرضی شیمیایی درون لاستیک و رشد ترک خستگی و مقاومت پارگی موضعی آمیزه است.

به صورت روشمند تاثیر ریزساختار­های مختلف چهار نوع لاستیک استایرن بوتادین محلولی بر روی مقاومت سایشی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که افزایش درصد ایزومر وینیل در ریزساختار اصلی زنجیر پلیمری به دلیل قوی­ترشدن برهمکنش پرکننده - پلیمر مقاومت سایشی را بهبود داده است؛ چرا که اتلاف ویسکوالاستیک از این طریق افزایش می­یابد. در واقع می­توان بیان نمود که افزایش درصد ایزومر وینیل با افزایش اتلاف به نفع سایش خواهد بود. خواص تریبولوژیکی آمیزه­ها توسط آزمون سایش اکرون، توزیع و پراکنش پرکننده دربستر لاستیک توسط میکروسکوپ الکترون روبشی و خواص مکانیکی از طریق آزمون کشش تک محور، صحت نتایج حاصل را با افزایش درصد ایزومر وینیل تاییدکرده است.

بررسی سه عملکرد کلیدی رویه تایر با اندازه­گیری مستقیم خواص آمیزه­ها از جمله دستگاه اتلاف انرژی غلتشی، دستگاه اندازه­گیری سایش و دستگاه اندازه­گیری اصطکاک یک گام در جهت پیش بینی دقیق تر عملکرد سه­گانه تایر برداشته شده است. نتایج نشان داد که افزایش درصد ایزومر وینیل می­تواند در افزایش مقاومت سایشی و افزایش چنگ­زنی در سطوح مرطوب آمیزه­ها نقش مهمی را ایفا ­کند. نتایج حاصل از آزمون دینامیکی - مکانیکی با روبش دما نیز از همخوانی با نتایج حاصل از دستگاه­های موجود در آزمایشگاه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران حکایت کرد.