00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

دومين نمايشگاه زنجيره تامين و چهاردهمين همايش صنعت تاير

تاریخ انتشار : -658/01/0-79

اين نمايشگاه در روزهاي ١٩ الي٢١دي ماه سال ٩٧با حضور بزرگان صنعت تاير كشور در محل هتل المپيك برگزار شد در اين نمايشگاه شركت يزد تاير با توجه به توان و تجارب خود حضوري پررنگي را براي خود رقم زد در اين نمايشگاه كه نسبت به سالهاي قبلي خود از شور بيشتري برخوردار بود شركت هاي ايراني و خارجي مرتبط باصنعت تاير حضورقدرتمندي داشتند در بخش علمي و در همايش با توجه به ارسال مقالات شركت يزد تاير توانست سه سخنراني كليدي داشته باشد سخنراني اول توسط جناب اقاي دكترستوده مديريت محترم عامل و سخنراني دوم توسط خانم اعتصامي مديريت تعالي در سيستم ها و سومين سخنراني توسط آقاي مهندس اطاعتي مديرفروش شركت ارايه شدموضوع سخنراني آقاي دكترستوده بهره وري با نگاه قيمت تمام شده با نگرشي نوين و متفاوت وموازي با پلن اجرا شده در قبل اين مقاله بود

در بخش ديگرو سخنراني خانم اعتصامي موضوع سبك رهبري و بلوغ سازماني در مجتمع صنايع لاستيك يزد همراه با ويژگي و نكات كه تا به حال در اين مجتمع رخ داده اشاره مينمود كه در نوع خود اين مقاله به صورتي نوين بود

اين نمايشگاه با حضور بزرگاني چون جناب آقاي دكترمحمدرضا گنجي دكتراسكندرستوده آقاي مهندس اخوان مهندس زينالي ومديران عامل تايرساز ها و مواد اوليه جانبي تاير افتتاح شد

دراين همايش پنل تخصصي درموردچالش هاي عرضه وتقاضا به مجري گري آقاي دكتر تقوايي برگزار شدكه درآن مشكلات عرضه ووليدوتقاضاي بازاربحث وكارشناسي شد

درميزگرددوم درموردچالش هاي توسعه فناوري صنعت تايرصحبت هاي مفيدي شدازاعضاء اين پنل جناب آقاي دكتر ستوده بودندكه با توجه به تجربه طولاني درخصوص انتقال تكنولوژي يكي از سكان داران اين مبحث بودند

ازسايربازديدكنندگان اين نمايشگاه وهمايش ازوزارت صمت جناب آقاي دكترمقيمي مديريت محترم امورتوليد سركارخانم نباتي بخش صنايع غيرفلزي وشيميايي وزارت صمت بودند متاسفانه باتوجه به دعوت قبلي از وزيرمحترم كارورفاه اموراجتماعي جناب دكترشريعتمداري ايشان به دليل جلسه هيت دولت نتوانستنددرهمايش حضوريابند

برگزاري اين نشست اتفاق بسيارخوبي براي گردآمدن كارشناسان اين صنعت درخصوص چالش هاي چون مواداوليه ماشين آلات توليدوكيفيت ميباشد

در پايان تلاش دست اندركاران اين همايش وزنجيره تامين را أرج مينماييم