00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

کسب عنوان واحد شایسته تقدیر از سوی اداره کل استاندارد

تاریخ انتشار: -658/01/0-79


در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد های تولیدی برتر استان یزد و در میان واحد های تولیدی بسیاری که به عنوان واحدهای نمونه ی استان به لحاظ استاندارد شناخته می شوند، شرکت یزدتایر توانست به شاخص ها و معیارهای لازم برای ورود به دروازه جهانی شدن دست یابد و مورد تجلیل قرار بگیرد.

سازمان ملی استاندارد، برای ارزیابی و انتخاب واحد تولیدی نمونه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بر اساس ضوابط و شرایط خاص امتیاز دهی کرده و واحدهای نمونه طبق آیین نامه مذکور مواردی نظیر: استمرار در حفظ پروانه استاندارد، تدوین استانداردهای کارخانه ای، مشارکت در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی در رشته صنعتی مربوطه، دارا بودن استاندارد تشویقی، دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت در سطح ملی و بین المللی، آموزش پرسنل و افراد مرتبط با کیفیت، تداوم حضور مدیر کنترل کیفیت، ارتقاء سطح فناوری، تکنولوژی و چگونگی روش ساخت، کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات، انجام کارهای تحقیقاتی، ثبت اختراع، چاپ مقالات مرتبط با استاندارد، صادرات محصول تولیدی و افزایش آن نسبت به سالهای گذشته، از جمله مواردی است که در کسب امتیازدهی لحاظ می شود.

پس از بررسی کمیته راهبردی، واحدهای متقاضی می توانند بسته به امتیاز کسب شده، شامل واحد نمونه کشوری، (70 و بیش از آن) واحد نمونه استانی (60 و بیش از آن) واحد برتر استانی (59-46 امتیاز) و برگزیده (30-46 امتیاز) انتخاب شوند.

مجتمع صنایع لاستیک یزد، امروز محصولات خود را بدلیل رعایت مسائل کیفی به آن سوی مرزها نیز صادر می کند به خوبی ظرفیت ها و توانایی های خود را به اثبات رسانده است.

 

محمدی زاده روابط عمومی کارخانه یزدتایر