00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

تاریخ انتشار : 1399/10/18

                      خدمات پس از فروش محصولات یزدتایر

مجتمع صنایع لاستیک یزد با هدف ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود اقدام به ایجاد مراکز خدمات پس از فروش در مراکز استانها و تعدادی از شهرستان ها نموده است و به تدریج تعداد این مراکز را افزایش می دهد .

بطور کلی جبران خسارت مصرف کنندگان تایرهای این شرکت براساس دو عامل  بشرح زیر انجام می پذیرد :

1)   زمان گارانتی یا ضمانت تایر تمام نشده باشد (تایرهای نخی بمدت 30 ماه و تایرهای رادیال سیمی 36 ماه از زمان تولید مشمول ضمانت می باشند ) .

2)      عیوب ایجاد شده مربوط به تولید باشد .

روش استفاده از خدمات پس از فروش

1)   در صورت مشاهده عیب در تایر مصرف کننده با در دست داشتن مدارک به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نماید .

2)      کارشناس وضعیت تایر را از نظر تشخیص عیب و علت آن بررسی می نماید .

3)   در صورتیکه تایر مشمول جبران خسارت باشد کارشناس نتیجه بررسی خود را همراه با عمق آج تایر و عیب مربوطه  برای شرکت ارسال می نماید .

4)      شرکت براساس نتیجه گزارش کارشناس خدمات و بررسی های بعدی که در محل مجتمع صنایع لاستیک یزد انجام می شود تایر جایگزین را تأمین می نماید و به نشانی واحد خدمات پس از فروش مربوطه ارسال می کند تا به مصرف کننده تحویل گردد .