00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113


الف) کلیه محصولات درجه 1 یزد تایر زمانی جایگزین می شوند که دارای اشکالات فنی ناشی از مراحل ساخت باشند .

ب) تایرهایی که بیشتر از 30 ماه برای تایرهای نخی و 36 ماه برای تایرهای رادیال از تاریخ ساختشان سپری نشده باشد و حداقل 20% آج خود را دارا باشند ، مشمول این کنترل اولیه خواهند بود .

توجه : در دیوار هر تایر، شماره سریال ساخت تایر درج شده است :دو رقم اول از سمت چپ نشانه هفته و دو رقم بعدی (در سمت راست) سال میلادی تولید را نشان می دهد .  ( بعنوان مثال: عدد 2519 یعنی هفته بیست و پنجم سال 2019) .

ج ) عوامل فروش و توزیع محصولات یزدتایر دوره آموزشی مربوطه را طی نموده اند ،کنترل های لازم برای ریشه یابی اولیه اشکال را انجام خواهند داد که پس از نکمیل مدارک تصمیم نهایی در خصوص جبران تایر مرجوعی بعهده کارشناسان فنی مستقر در محل کارخانه خواهد بود .

د ) آندسته از تایرهایی که خرابی آنها بخاطر استفاده غیر اصولی در سرویس رخ داده است یا به اصطلاح عیب مصرف باشند مشمول جبران خسارت نمی شوند و برخی از این عیوب به شرح زیر می باشند .

1- نصب تایر بر روی رینگ غیر استاندارد (از نظر اندازه و طرح) .

2- انجام هر نوع تعمیر تایر .

3- استفاده از چرخ بالانس نشده و یا رینگ تایرهای تیوب دار برای تایرهای تیوبلس .

4- تمام اشکالات ناشی از هم محور نبودن تایرها در محورهای مختلف ،تنظیم غلط زوایای چرخ مانند : کمبر،کستر، سر به داخل(Toe in) و سر به بیرون (Toe out) چرخ ها که همگی موجب فرسایش غیر یکنواخت در ناحیه رویه تایرها می شوند .

5- خرابی سیستم ترمز خودرو : مانند درام تاب دار(کاسه چرخ تاب دار) که موجب درگیری بیشتری در یک ناحیه خاصی از رینگ و تایر با کاسه چرخ شده و این امر موجب سایش موضعی بیشتر همان ناحیه از تایر می شود و یا قفل شدن ترمز .

6- کنده شدن گل تایر ، بریدگی ناشی از حرکت در شرایط خارج از جاده غیر معمول و سنگلاخ . 

7- سایش غیر یکنواخت رویه تایر ناشی از حرکت روی کم بادی و یا پر بادی .

8- جدایی رویه ( دو پوستی ) تایر ناشی از ایجاد و انباشت حرارت در تایر بخاطر کم بودن فشار باد و یا  بار اضافی و یا سرعت بالای خودرو- و یا تیوبلس کردن تایرهای تیوب دار .

9- حوادث جاده ای ناشی از برخورد با اشیاء تیز و برنده .

10- عدم استفاده از دو تایر با مشخصات مختلف در یک محور .

11- عدم رعایت جهت استاندارد برای تایرهای جهت دار .

ح) دریافت مدارک کامل خودرو و تکمیل دقیق فرم هنگام دریافت محصولات مرجوعی از مصرف کننده الزامی است .

ط) در مورد تایرهای معیوبی که پذیرفته می شوند، و مشمول جبران خسارت هستند میزان خسارت از روی قیمت فروش تایر نو (قیمت مصوب خسارتی) و مقدار عمق آج باقیمانده نسبت به عمق اولیه آج تایر محاسبه می شود و در صورتیکه تایر مدتی در سرویس بوده به نسبت کارکرد پس از دریافت مبلغ مابه التفاوت تایر نو به عنوان جایگزین به مصرف کننده داده می شود .