00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

بازدید مدیر و معاونین امور شعب بانک ملی استان یزد از مجتمع صنایع لاستیک یزد

تاریخ انتشار : 1399/12/28

مجتمع صنایع لاستیک یزد در روزهای یکشنبه 23 شهریور ماه ، و شنبه 29 شهریور ماه 99 میزبان مدیریت امور شعب و جمعی از مدیران بانک ملی استان یزد بود.


 

در آغاز این بازدید جلسه ای با حضور دکتر ستوده، مدیرعامل مجتمع و تعدادی از معاونین در محل دفتر ایشان برگزار شد.

 

دکتر ستوده، در ابتدا ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به میهمانان با اشاره به میزان تولید و طرح های توسعه و در دست اجرا، از بکار گیری متخصصان جوان با اتکا به علم و دانش در زمینه بومی سازی تکنولوژی صنعت تایرسازی و اقدامات نوآورانه را در جهت خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک مطالبی را بیان داشتند. در ادامه آقای کریمی معاون امور مالی و آقای شریفی، مدیر بازرگانی شرکت پیرامون مشکلات و موانع موجود خواستار تسریع و تسهیل امور بانکی و بازرگانی شدند.

 

آقایان محمد رضایی، مدیر امور شعب بانک ملی استان؛ جهان بین، معاونت ارزی شعبه غدیر و غلامرضا اردکانی، معاونت اعتباری امور شعب استان در بازدید روز اول و آقای دادفریان، معاون اداره کل ارزیابی نظارت بر مصرف و خانم لاله محبوبی، کارشناس اعتباری نظارت بر مصرف در بازدید روز دوم نیز با توضیحاتی از افزایش سقف تسهیلات ریالی و ارزی و قول هرگونه همکاری در چارچوب ضوابط و مقررات را به شرکت دادند.

در پایان مدیر امور شعب بانک ملی استان و هیات همراه، به اتفاق اسکندر ستوده از واحدهای مختلف و خطوط تولید مجتمع بازدید و در جریان  فعالیت های جاری کارخانه و روند تولید آن قرار گرفتند.