00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

جلسه شروع به کار پروژه جاری سازی نظام "مدیریت نوآوری فن آورانه" برگزار گردید.

تاریخ انتشار : 1399/12/24

یزد تایر که تا کنون با استقرار استاندارد ها و نظام های کیفیتی مختلف در مسیر کنترل کیفیت محصولات خود قدم برداشته است، اکنون با اجرای پروژه جاری سازی نظام "مدیریت نوآوری فن آورانه" گامی دیگر در جهت ارتقاء قابلیت های سازمانی خود بر میدارد و قادر خواهد بود با ایجاد زیر ساخت های لازم، ضمن پایش سیستماتیک بازار رقابتی و پرورش خلاقیت و نوآوری در شناسایی و بهره گیری از تکنولوژی های مورد نیاز خود اقدام کند.