00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

یزدتایر “واحد تولیدی نمونه کشوری” از دیدگاه سیستمی و کیفی

تاریخ انتشار : 1400/07/27

سازمان ملی استاندارد، برای ارزیابی و انتخاب واحد تولیدی نمونه دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بر اساس ضوابط و شرایط خاص، امتیاز دهی کرده و واحدهای نمونه طبق آیین نامه مذکور مواردی نظیر: استمرار در حفظ پروانه استاندارد، تدوین استانداردهای کارخانه ای، مشارکت در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی در رشته صنعتی مربوطه، دارا بودن استاندارد تشویقی، دارا بودن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در سطح ملی و بین المللی، آموزش های عمومی و تخصصی برای کارکنان مرتبط با کیفیت، تداوم حضور مدیر کنترل کیفیت، ارتقاء سطح فناوری، تکنولوژی و چگونگی روش ساخت، کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی، ثبت اختراع، چاپ مقالات مرتبط با استاندارد، صادرات محصولات تولیدی و افزایش آن نسبت به سالهای گذشته، از جمله مواردی است که در کسب امتیازدهی لحاظ می شود.

در ابتدای فرایند ارزیابی، پس از حضور ارزیابان در سالن کنفرانس مجتمع و آشنایی با جمعی از مدیران و روسای مجتمع، تاریخچه مختصری از شرکت یزدتایر بیان و گردش فعالیت ها و فرایندهای ساخت و تولید و انبارش در مجتمع صنایع لاستیک یزد تشریح گردید. در ادامه، ارزیابان پس از معرفی، محورهای اصلی در این ارزیابی را تبیین نموده و مراحل آن را به شرح زیر برشمردند:

  • بازدید از قسمت های مختلف آزمایشگاه مواد در حین کار، مرکز آزمون، یونیفرمیتی و کالیبراسیون
  • بازرسی و آزمون حین فرایند (خود کنترلی)
  • چگونگی بررسی پاسخگویی به شکایات مشتریان و خدمات پس از فروش
  • بررسی استانداردهای محصول و علائم حک شده استاندارد روی تایر

در ادامه فرایند ارزیابی، ایشان طی بازدید از قسمت های مختلف تولید، بازرسی و آزمایشگاه تست تایر، ضمن آشنایی با فرایند های مرتبط با تولید و کنترل کیفیت در مجتمع، نسبت به بررسی دقیق انطباق مراحل انجام فرایندها و مدارک با استاندارهای تعریف شده اقدام نمودند.

در خاتمه فرایند ارزیابی و در جلسه اختتامیه، ارزیابان ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت سازمان، مراتب رضایت خود را از ارزیابی صورت گرفته از یزدتایر اظهار داشتند.

در نهایت در ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، پس از جمع بندی نظرات و ارزیابی های صورت گرفته از واحدهای تولیدی منتخب در سراسر کشور توسط کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، مجتمع صنایع لاستیک یزد بعنوان “واحد تولیدی نمونه کشوری” از دیدگاه سیستمی و کیفی اعلام گردید.

روابط عمومی مجتمع صنایع لاستیک یزد