00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

طرح ریزی و جاری سازی نظام مدیریت شایستگی در شرکت یزدتایر

تاریخ انتشار: 1401/03/11

طرح ریزی و جاری سازی نظام مدیریت شایستگی در شرکت یزدتایر

در عصرنیم عمر اطلاعات و اقتصاد دانش محور، سازمان ها برای بقا بایستی خود را توسعه دهند. به زعم پفلر (1994) کارکنان مهمترین عامل کلیدی برای توسعه سازمان و عوامل کلیدی برای موفقیت اکثر سازمان ها می باشند اما آنچه زمینه ساز و تضمین کننده این نقش آفرینی می شود، شفاف بودن نقش ها و مسئولیت هایی است که بایستی از کارکنان انتظار داشته باشیم.

 در بسیاری از سازمان ها به دلایل مختلف از جمله دلایل قانونی کار و کمبود نیرو، عدم اطمینان از منطبق بودن، جامع و مانع بودن شرح مشاغل، بسیاری از مدیران تمایلی به مستندسازی شفاف و دقیق انتظارات و شرح وظایف پست های زیرمجموعه را ندارند و در انتهای قریب به اتفاق شرح مشاغل تهیه شده عبارت "و انجام سایر امور محوله" یا "انجام سایر امور ارجاعی" را می توان مشاهده نمود در حالیکه این موضوع خود تاثیر بسیاری بر ایجاد زمینه های نارضایتی از حرفه و شغل مورد نظر در نتیجه شکل گیری زمینه های خروج استعدادهای سازمانی و در نتیجه افزایش ریسک ورود غیرحرفه ای ها به نقش می شود.این در حالی است که هدف از تجزیه و تحلیل شغل، این است که شرح وظایفی که برای یک شغل خاص در نظر گرفته شده است، مشخص شود و همینطور معلوم شود کسانی که قرار است در آن موقعیت شغلی مشغول به فعالیت شوند، باید چه ویژگی هایی داشته باشند. مسئولیت ها و اختیارات آنها کدام است.

 

تجزیه و تحلیل شغل به عنوان پیش نیاز اساسی و سنگ بنای سایر نظامات منابع انسانی از جمله نظام برنامه ریزی و جذب منابع انسانی، نظام توجیه، روانه سازی و جامعه پذیری، نظام مدیریت شایستگی (یادگیری و توسعه)، نظامات حقوق و دستمزد، نظام نگهداشت، پاداش و جبران خدمات، نظام ترفیعات، انتصابات و راهبری مشاغل کلیدی، ارزشیابی مشاغل، نظام ارزیابی، توسعه و مدیریت عملکرد، طراحی مسیر ارتقاء (عمودی/افقی) و کار راهه شغلی ، نظام گردش شغلی و جانشین پروری، نظام ایمنی ، بهداشت و سلامت کارکنان، مدیریت روابط کار و انظباط اخلاقی، نظام مدیریت استعدادها و نهایت ایجاد نظام های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) می باشد.

 

  صرف نظر از دلایل، مسائل و چالش های فوق ، تغییر تنها پدیده ای است که همیشه بوده و خواهد بود! بطور مستمر شغل های جدید با تجهیزات و سیستم کاری جدید خلق می شوند. شغل هایی حذف و یا مهارت هایی که اکنون برای انجام آنها نیاز است تغییر می کند. براساس تجربیات در این زمینه کمترین همخوانی و همگامی را با تغییرات دارند. در چنین شرایطی سازمان ها از روش های گوناگونی برای ایجاد تناسب بین شغل و شاغل بهره می جویند که یکی از این روشها آموزش و بهسازی منابع انسانی و در گامی متعالی تر مدیریت شایستگی ها است.

 

گام های عملیاتی:

تعریف و بازتعریف پست های سازمانی

تدوین و استاندارد سازی وظایف و تکالیف کاری

اولویت بندی وظایف

 شناسایی استانداردهای سازمانی و فراسازمانی انجام وظایف

 

 

 شناسایی ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری

تدوین شرایط احراز پست های سازمانی

شناسایی و اولویت بندی ریسک های مهم پست

شناسایی و طبقه بندی شایستگی های موردنیاز

شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز 

طراحی نظامات توسعه و مدیریت شایستگی ها در شرکت یزدتایر مستلزم تفکر جدید، مدل های جدید، رویکرد جدید و ابزارها و مکانیزم های جدید و با توجه به شرح مشاغل واقعی در محیط کار بود، به این دلیل مجتمع صنایع لاستیک یزد در سال 1400 تصمیم به طراحی نظام مدیریت شایستگی ها و فراهم آوری فرصت های یادگیری و توسعه کارآمد کارکنان با توجه به حساسیت های فرهنگی و شرایط داخلی سازمان گرفت.

مجتمع صنایع لاستیک یزد، همانند سایر سازمان های هم تراز خود در کلاس ملی و بین المللی، نیازمند نظامی جامع و فراگیر مبتنی بر صلاحیت ها و نیازهای واقعی محیط کار بود و بر اساس ضرورت و اهمیت جایگاه شایسته سالاری در محیط کار ، سازمان فرصت های یادگیری و توسعه کارکنان را با این پروژه ایجاد کرد؛ و در این راستا با توجه به اهداف و راهبردهای کلان شرکت و نیز درک اهمیت و ضرورت تجزیه و تحلیل مشاغل، در چارچوب استاندارهای کلاس جهانی از جمله ایزو 10015 ویرایش 2019 و با در نظر داشتن معیارهای جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه (ISTD) و استاندارد 34000 این پروژه در 5 فاز با مشاوره آقای دکتر هومن دوستی شروع شده و در حال اجرا می باشد:

فاز1- آسیب شناسی

فاز2- تجزیه و تحلیل مشاغل

فاز3- به روز آوری و تدوین شناسنامه های مشاغل

فاز4- تدوین سند شایستگی  ها و استاندارد آموزش مشاغل

فاز5- تدوین نردبان (ماتریس) مهارتتهیه کننده : اعظم ساعی مدیر آموزش و توسعه منابع اسانی

تشکر و قدردانی از آقای دکتر دوستی مشاور محترم پروژه مدیریت شایستگی