00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

لطفا نمونه فایل رزومه را از طریق لینک ها دریافت و تکمیل نمایید:

فرم تکمیل شده را به آدرس ایمیل: yazdtire@yric.com  ارسال نمایید.

پس از بررسی رزومه ارسال شده توسط کارشناسان مجتمع صنایع لاستیک یزد ، با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام