00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

تایرهای سواری و وانتی بایاس


مقایسه کالا (0)

 5.60-13  Turbo

5.60-13 Turbo

شناسه طرح آج: Turbo

عرض رینگ : 4.0

مشاهده جزییات

5.60-13  YT-200

5.60-13 YT-200

شناسه طرح آج: YT-200

عرض رینگ : 4.0

مشاهده جزییات

5.90-13  YT200N

5.90-13 YT200N

شناسه طرح آج: YT200N

عرض رینگ : 4.5

مشاهده جزییات

6.50-14  YT300

6.50-14 YT300

شناسه طرح آج: YT300

عرض رینگ : 4.5

مشاهده جزییات

6.50-16  YT300

6.50-16 YT300

شناسه طرح آج: YT300

عرض رینگ : 4.5

مشاهده جزییات

7.00-16  YTB400

7.00-16 YTB400

شناسه طرح آج: YTB400

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

7.50-16  YTB400

7.50-16 YTB400

شناسه طرح آج: YTB400

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

7.50-16  YTB600

7.50-16 YTB600

شناسه طرح آج: YTB600

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

7.50-16 YTB500

7.50-16 YTB500

شناسه طرح آج: YTB500

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

YT-20S 5.60/590-13

YT-20S 5.60/590-13

شناسه طرح آج: YT-20S

عرض رینگ : 4.0

مشاهده جزییات

YTB500 7.00-16

YTB500 7.00-16

شناسه طرح آج: YTB500

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)