00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

تایرهای وانتی بایاس


مقایسه کالا (0)

6.50-14  YT-300

6.50-14 YT-300

شناسه طرح آج: YT-300

عرض رینگ : 4.5

مشاهده جزییات

6.50-16  YT-300

6.50-16 YT-300

شناسه طرح آج: YT-300

عرض رینگ : 4.5

مشاهده جزییات

7.00-16  YTB-400

7.00-16 YTB-400

شناسه طرح آج: YTB-400

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

7.50-16  YTB-400

7.50-16 YTB-400

شناسه طرح آج: YTB-400

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

7.50-16  YTB-600

7.50-16 YTB-600

شناسه طرح آج: YTB-600

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

7.50-16 YTB-600

 تایر کشاورزی (مجور جلو تراکتور)..

7.50-16 YTB-500

7.50-16 YTB-500

شناسه طرح آج: YTB-500

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

YTB-500 7.00-16

YTB-500 7.00-16

شناسه طرح آج: YTB-500

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)