00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

گالری

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای از یزد تایر بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای از یزد تایر
بازدید مدیر کل اداره استاندارد یزد بازدید مدیر کل اداره استاندارد یزد
انتخاب یزد تایر به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 98 انتخاب یزد تایر به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 98
 یزد تایر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو یزد تایر در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو
کارخانه مجتمع صنایع لاستیک یزد کارخانه مجتمع صنایع لاستیک یزد