00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

ليست آزمون‌هايي كه در مجتمع صنايع لاستيك يزد روی تایر انجام مي‌شود

1–آزمون وزن: این آزمون برای کنترل وزن محصول نهایی در تطابق با دستورالعمل های تولیدی و براساس استاندارد ملی ایران و استانداردهای داخلی کارخانه (تکنولوژی دریافت شده از شرکت های فردشتاین و IRC ژاپن)انجام می شود.

2–آزمون ابعادی: این آزمون به منظور کنترل ویژگی های ابعادی تایر براساس استانداردهای ملی ایران، JIS ژاپن و ETRTO  اروپا انجام می شود.

3–آزمون بالانس استاتیکی و دنیامیکی: این آزمون به منظور بررسی میزان سرب‌بری تایر براساس استاندادهای مورد درخواست خودروسازان و استانداردهای داخلی کارخانه (تکنولوژی دریافت شده از شرکت های فردشتاین و IRC ژاپن) انجام می شود.


4–آزمون سرعت: این آزمون به منظور بررسی رفتار تایر درسرعت های بالا براساس استانداردهای ملی ایران،JIS ژاپن،  ECE اروپا و FMVSSآمریکا انجام می شود.


5–آزمون مقاومت: این آزمون به منظور بررسی استحکام ساختار تایر در برابر افزایش بار وارد بر تایر براساس استانداردهای ملی ایران، JIS ژاپن و FMVSS امریکا انجام می شود


6–آزمون مقاومت خارج شدن طوقه از رینگ: این آزمون مخصوص تایرهای رادیال بدون تیوب بوده و به منظور اندازه گیری تحمل طوقه در برابر خارج شدن از رینگ، بر اساس استانداردهای ملی ایرانو استانداردFMVSS امریکا انجام می شود.


7–آزمون مقاومت در برابر پنچری: این آزمون به منظور بررسی استحکام لایه های تایر در مقابل پنچر شدن بر اساس استانداردهای ملی ایران، JIS ژاپن و  FMVSS امریکا انجام می شود.


8- آزمون اشعه‌ی ایکس: در اين آزمون صحت مونتاژ اجزای داخلی تایر(اجزای فولادی تشکیل دهنده ی تایر) با استفاده از اشعه‌ی ایکس مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا اطمینان حاصل شود که فرایند ساخت تایرها مطابق استانداردهای تعیین شده بوده است. ارزیابی نتایج این آزمون، براساس استانداردهای شرکت فردشتاین صورت می گیرد.

9- آزمون يكنواختي (Uniformity): اين آزمون، تایرها را از لحاظ همگن بودن ساختار و توزین یکنواخت جرم تست می‌کند. منظور از يكنواختي در اين آزمون، یکنواختی در جرم، ضخامت، خواص مکانیکی و خواص دینامیکی تایرمي‌باشد. ارزیابی نتایج این آزمون، براساس استانداردهای شرکتفردشتاین صورت می‌گیرد.

10- آزمون جاده: این آزمون به منظور بررسی عملکرد تایر درشرایط سرویس با استفاده از خودروهایی که در شرایط جاده ای سخت کار می کنند، براساس استاندارد داخلی کارخانه انجام می شود.