00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

نحوه اندازه نویسی تایر

تاریخ انتشار : 1400/04/29

اندازه تايرها معمولا بر حسب ميلى متر ، اينچ و يا تركيبى از اين دو واحد نوشته و مشخص مى گردد. در رايج ترين روش اندازه نويسى تايرهاى راديال ، پهناى مقطع تاير ، نسبت منظر و قطر رينگ مد نظر قرار مى گيرد. در برخى سيستم هاى اندازه نويسى ، شاخص بار و سرعت نيز در كنار اندازه هاى مزبور درج مى گردد.

همچنين براى آنكه گروه بندى تاير از نظر تعلق به گروه های سوارى ، وانتى ،كاميونى و غیره مشخص گردد ، قبل از اندازه تايرهاى سوارى حرف P(مخفف ( Passenger به معناى سوارى و در انتهاى اندازه تايرهاى وانتى حروف LT (مخفف Light Truck) به معناى وانتى درج مى شود.

رايج ترين شيوه هاى اندازه نويسى به شرح زير مى باشد:

اندازه نويسى تايرهاى باياس:  مثال:20-10.00 

در مثال فوق 10.00 اندازه عرض مقطع اسمى تاير بر حسب اينچ ، علامت «-» معرف ساختار باياس و عدد 20 اندازه قطر اسمى رينگ بر حسب اينچ مى باشد.اين نوع اندازه نويسى براى تايرهاى سوارى ، وانتى و كاميونى باياس استفاده مى شود. در تايرهاى باياس نسبت منظر در محدوده 82 تا 100 قرار دارد که ذکر نمی شود.

اندازه نويسى تايرهاى راديال سوارى :  مثال :195/65 R15 91H 

در اين روش كه رايج ترين شيوه براى اندازه نويسى تايرهاى راديال سوارى است ، 195 نشان دهنده عرض مقطع اسمى تاير بر حسب ميلى متر ، 65 نسبت منظر ، R  معرف ساختار راديال و عدد 15 قطر اسمى رينگ بر حسب اينچ مى باشد. همچنين در مثال فوق عدد 91 مبين شاخص حداکثر بار و علامت H شاخص حداکثر سرعت تاير است.