00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

نحوه اندازه نویسی تایرهای سواری و وانتی

نحوه اندازه نویسی یا نام گذاری تایر در گذر زمان دچار تغییراتی شده است. در نام گذاری قدیمی که بیشتر برای تایر های نوع بایاس بکار می روند ابعاد تایر فقط شامل پهنای مقطع اسمی و قطر اسمی رینگ بوده و بر حسب اینچ نوشته می شوند و برای نشان دادن ساختار تایر از کد لایه معادل (Play Rating) با مخفف PR استفاده می گردد.

مثال: 7.50-16 12PR

در مثال فوق 7.5 اندازه پهنای مقطع اسمى تاير بر حسب اينچ ، علامت فاصله «-» معرف ساختار باياس و عدد 16 اندازه قطر اسمى رينگ بر حسب اينچ مى باشد. همچنین کد  12PR نیز بیانگر آن است که تعداد لایه معادل (نه واقعی) بکار رفته در تایر 12 است و به نوعی میزان تحمل بار تایر را نشان می دهد.

اما در جدید ترین روش اندازه نويسى برای تايرهاى نسل جدید با ساختار راديال ، پهناى مقطع اسمی تاير بر حسب میلیمتر، نسبت منظر (یا همان ارتفاع مقطع اسمی) بر حسب درصد و قطر اسمی رينگ بر حسب اینچ در نظر گرفته می شود و برای مشخص کردن سایر ویژگی ها، از ضریب بار و نماد سرعت استفاده می گردد.

ضریب بار یک کد عددی است که از آن می توان برای یافتن ماکزیمم بار یا وزنی که تایر می تواند (در رتبه سرعت تعریف شده و با فشار باد ماکزیمم در نظر گرفته شده برای آن) تحمل کند، استفاده کرد. از نماد سرعت نیز می توان برای یافتن ماکزیمم سرعتی که تایر برای آن طراحی شده است استفاده کرد. (به پیوست 1 و 2 مراجعه کنید)

ضمنا براى آنكه گروه بندى تاير رادیال از نظر تعلق به گروه های سوارى ، وانتى و غیره مشخص گردد ، ممکن است از حرف P (مخفف  Passenger) برای تایر های سوارى و یا حروف LT (مخفف Light Truck) برای تایرهای وانتی و یا حرف  C (مخفف Commercial) برای خودرو های تجاری (کاری) استفاده شود. تایر های تجاری و وانتی از لحاظ ساختاری و خصوصیت مشابه یکدیگر هستند.

 

مثال برای تایر رادیال سواری : 195/65R15 91H

در مثال فوق 195 نشان دهنده پهنای مقطع اسمى تاير بر حسب ميلى متر ، 65 نسبت منظر ، R  معرف ساختار راديال و عدد 15 قطر اسمى رينگ بر حسب اينچ مى باشد. همچنين عدد 91 مبين ضریب حداکثر بار و نماد H  نشان دهنده حداکثر سرعتی است که تاير برای آن طراحی شده است. در اغلب موارد از نوشتن حرف P برای تایر سواری صرفنظر می شود.

 

چند مثال برای تایر های رادیال وانتی و تجاری:   LT215/75R15 106/103S

                                                                                  195/75R14C 106/104R                                                       

                                           195R14C 106/104R                                                

در مثال اول LT نشان دهنده تایر وانتی است که ممکن است نوشته نشود. 215 نشان دهنده پهنای مقطع اسمى تاير بر حسب ميلى متر،  75 نسبت منظر ، R  معرف ساختار راديال و عدد 15 قطر اسمى رينگ بر حسب اينچ مى باشد. همچنين اعداد 106 و 103 مبين ضریب حداکثر بار در حالت های استفاده "تکی" و "دوتایی کنارهم" و علامت S  نشان دهنده حداکثر سرعتی است که تاير برای آن طراحی شده است. در مثال دوم حرف C بعد از اندازه تایر می آید و نشان دهنده تایر تجاری است. مثال سوم نیز یک تایر تجاری است که نسبت منظر حذف شده است.

در برخی تایرها کلمه Extra Load یا مخفف آن XL بعد از اندازه نویسی آورده می شود. این کلمه به معنی بار اضافه است و نشان دهنده آن است که این تایر در مقایسه با تایر استانداردِ همان سایز، تحمل بار و فشار باد بیشتری را دارد. به این تایرها، تایر "تقویت شده" یا Reinforced نیز گفته می شود.

 

توضیح 1: همانگونه که گفته شد نامگذاری قدیمی بیشتر برای تایرهای بایاس و نامگذاری جدید بیشتر برای تایرهای رادیال استفاده می شود. اما ممکن است در این بین یک سری استثناء هم وجود داشته باشد. به عنوان مثال می توان به تایر وانتی رادیال:

122/120M 7.50R16 14PR اشاره کرد که علی الرغم آنکه ساختار آن از نوع بایاس به رادیال ارتقاء یافته است اما نامگذاری آن همچنان به روش قدیمی است و در کنار آن تعداد لایه معادل و ضریب بار و نماد سرعت، هگی با هم قید شده است. 

توضیح 2:  همانگونه که گفته شد ارقام ذکر شده در نام گذاری تایرها مانند قطر رینگ یا پهنای مقطع، صرفا مقادیر اسمی یا صوری هستند که برای تعیین یا تخصیص سایز در نظر گرفته شده اند و با اندازه های واقعی کمی متفاوت می باشند.

    

پیوست 1:    بخشی از جدول استاندارد ماکزیمم بار بر حسب ضریب بار:

 

ماکزیمم بار معادل

بر حسب کیلوگرم

ضریب بار

نوشته شده روی تایر

ماکزیمم بار معادل

 بر حسب کیلوگرم

ضریب بار

نوشته شده روی تایر

ماکزیمم بار معادل

بر حسب کیلوگرم

ضریب بار

نوشته شده روی تایر

ماکزیمم بار معادل

بر حسب کیلوگرم

ضریب بار

نوشته شده روی تایر

ماکزیمم بار معادل

بر حسب کیلوگرم

ضریب بار

نوشته شده روی تایر

1215

115

925

105

690

95

515

85

387

75

1250

116

950

106

710

96

530

86

400

76

1285

117

975

107

730

97

545

87

412

77

1320

118

1000

108

750

98

560

88

425

78

1360

119

1030

109

775

99

580

89

437

79

1400

120

1060

110

800

100

600

90

450

80

1450

121

1090

111

825

101

615

91

462

81

1500

122

1120

112

850

102

630

92

475

82

1550

123

1150

113

875

103

650

93

487

83

1600

124

1180

114

900

104

670

94

500

84

 

پیوست 2: بخشی از جدول استاندارد ماکزیمم سرعت برحسب نماد سرعت:

 

Y

W

Z

V

H

U

T

S

R

Q

P

N

M

L

K

J

نماد سرعت

300

270

بیشتراز

240

240

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

ماکزیمم سرعت برحسب کیلومتر بر ساعت