00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

مجتمع صنایع لاستیک یزد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه به طور رسمی وارد بورس شد

تاریخ انتشار : 1399/04/03

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی رازی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه به طور رسمی وارد بورس شد این شرکت با نماد پیزد و میزان مشارکت بیش از ۳میلیون توانست موفقیت عظیمی را در آخرین روز اردیبهشت ماه کسب کند