00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

بازدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و رئیس سازمان صمت از یزد تایر

تاریخ انتشار : 1400/04/17

دکتر عظیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد و دکتر علمدار، رئیس سازمان صمت استان یزد با همراهی دکتر ستوده، مدیرعامل شرکت یزدتایر، مهندس بهزاد، معاونت بهره برداری و دیگر مدیران و مسئولین یزدتایر در روز سه شنبه مورخ 7بهمن ماه 99،  از خط تولید این شرکت خصوصا پروژه های توسعه ی در دست اقدام بازدید کردند