00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

تایرهای دوچرخه ای


مقایسه کالا (0)

0. 2  × MX1 16

0. 2 × MX1 16

شناسه طرح آج: MX1

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

0. 2 × MX1 16

قطر خارجی تایر (inch): 16عرض تایر (inch): 2تعداد لایه نایلون : 1..

0. 2 × 16 MX2

0. 2 × 16 MX2

شناسه طرح آج: MX2

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

0. 2 × 16 MX2

قطر خارجی تایر (inch): 16عرض تایر (inch): 2تعداد لایه نایلون : 1..

1.75× BMX2 24

1.75× BMX2 24

شناسه طرح آج: BMX2

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.75× BMX2 24

قطر خارجی تایر (inch): 24عرض تایر (inch): 1.75تعداد لایه نایلون : 1..

1.75× BMX3 24

1.75× BMX3 24

شناسه طرح آج: BMX3

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.75× BMX3 24

قطر خارجی تایر (inch): 24عرض تایر (inch): 1.75تعداد لایه نایلون : 1..

1.75× MTB14 20

1.75× MTB14 20

شناسه طرح آج: MTB14

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.75× MTB14 20

قطر خارجی تایر (inch): 20عرض تایر (inch): 1.75تعداد لایه نایلون : 1..

1.75× TG 16

1.75× TG 16

شناسه طرح آج: TG

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.75× TG 16

قطر خارجی تایر (inch): 16عرض تایر (inch): 1.75تعداد لایه نایلون : 1..

1.75×MTB12 16

1.75×MTB12 16

شناسه طرح آج: MTB12

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.75×MTB12 16

قطر خارجی تایر (inch): 16عرض تایر (inch): 1.75تعداد لایه نایلون : 1..

1.95× BMX3 26

1.95× BMX3 26

شناسه طرح آج: BMX3

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1.95× MTBX2 26

1.95× MTBX2 26

شناسه طرح آج: MTBX2

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1/2 1 × DC 28

1/2 1 × DC 28

شناسه طرح آج: DC

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1/2 1 ×28  ATB10

1/2 1 ×28 ATB10

شناسه طرح آج: ATB10

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

10TYPE 26×1 3/8

10TYPE 26×1 3/8

شناسه طرح آج: 10TYPE

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

10TYPE 26×1 3/8

قطر خارجی تایر (inch): 26عرض تایر (inch): 1 3/8تعداد لایه نایلون : 1..

1TYPE 24×1 3/8

1TYPE 24×1 3/8

شناسه طرح آج: 1TYPE

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

1TYPE 24×1 3/8

قطر خارجی تایر (inch): 24عرض تایر (inch): 1 3/8تعداد لایه نایلون : 1..

2.00× BMX1 26

2.00× BMX1 26

شناسه طرح آج: BMX1

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

2.1 ×MTBX2 26

2.1 ×MTBX2 26

شناسه طرح آج: MTBX2

عرض رینگ : --

مشاهده جزییات

نمايش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)