00982188516780

 خیابان خرمشهر پلاک 113

تایرهای رادیال سواری

تایرهای رادیال سواری

مقایسه کالا (0)

NEPTUNE 215/55  R17

NEPTUNE 215/55 R17

شناسه طرح آج: NEPTUNE

عرض رینگ : 7.0

مشاهده جزییات

NEPTUNE 215/55 R17

  طرح نپتون ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü       قابلیترانش تا سرعت 240 کیلومتر..

NEPTUNE 215/60  R16

NEPTUNE 215/60 R16

شناسه طرح آج: NEPTUNE

عرض رینگ : 6.5

مشاهده جزییات

NEPTUNE 215/60 R16

  طرح نپتون ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü       قابلیترانش تا سرعت 240 کیلومتر..

NOVA 185/65R14

NOVA 185/65R14

شناسه طرح آج: NOVA

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

NOVA 185/65R14

ü   طرح نُوا  NOVA  ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü   ..

NOVA 185/65R15

NOVA 185/65R15

شناسه طرح آج: NOVA

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

NOVA 185/65R15

ü   طرح نُوا  NOVA  ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü   ..

NOVA 195/60R15

NOVA 195/60R15

شناسه طرح آج: NOVA

عرض رینگ : 6.0

مشاهده جزییات

NOVA 195/60R15

ü   طرح نُوا  NOVA  ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü   ..

NOVA 205/55R16

NOVA 205/55R16

شناسه طرح آج: NOVA

عرض رینگ : 6.5

مشاهده جزییات

NOVA 205/55R16

ü   طرح نُوا  NOVA  ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü   ..

PLANET  175/70R13

PLANET 175/70R13

شناسه طرح آج: PLANET

عرض رینگ : 5.0

مشاهده جزییات

PLANET 175/70R13

ü   طرح پلانت  PLANET ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü    &..

PLANET  185/60R14

PLANET 185/60R14

شناسه طرح آج: PLANET

عرض رینگ : 5.5

مشاهده جزییات

PLANET 185/60R14

ü   طرح پلانت  PLANET ü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      مصرف سوخت پایینü    &..

SATURN 165/65 R13

SATURN 165/65 R13

شناسه طرح آج: SATURN

عرض رینگ : 5.0

مشاهده جزییات

SATURN 165/65 R13

   طرح ساترن SATURNü      طرح آج متقارن و جهت دارü       بهینه شده برای عبور مطمئن از روی گل و..

SATURN 165/65 R13   XL

SATURN 165/65 R13 XL

شناسه طرح آج: SATURN

عرض رینگ : 5.0

مشاهده جزییات

SATURN 165/65 R13 XL

   طرح ساترن ü      طرح آج متقارن و جهت دارü       بهینه شده برای عبور مطمئن از روی گل و برفü&..

SKY 205/55   R16

SKY 205/55 R16

شناسه طرح آج: SKY

عرض رینگ : 6.5

مشاهده جزییات

SKY 205/55 R16

طرح اسکای ü      طرح آج متقارن و  غیر جهت دارü      قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت&nbs..

SKY 215/60   R16

SKY 215/60 R16

شناسه طرح آج: SKY

عرض رینگ : 6.5

مشاهده جزییات

SKY 215/60 R16

طرح اسکای ü      طرح آج متقارن و  غیر جهت دارü      قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت  ..

SKY 215/60   R16

SKY 215/60 R16

شناسه طرح آج: SKY

عرض رینگ : 7.0

مشاهده جزییات

SKY 215/60 R16

طرح اسکای ü      طرح آج متقارن و  غیر جهت دارü      قابلیت رانش تا سرعت 240 کیلومتر در ساعت  ..

SUN 165/65   R13

SUN 165/65 R13

شناسه طرح آج: SUN

عرض رینگ : 5.0

مشاهده جزییات

SUN 165/65 R13

    طرح SUNü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      فرمان پذیری خوبü      ..

SUN 175/60   R13

SUN 175/60 R13

شناسه طرح آج: SUN

عرض رینگ : 5.0

مشاهده جزییات

SUN 175/60 R13

    طرح SUNü      طرح آج متقارن و غیر جهت دارü      فرمان پذیری خوبü     &n..

نمايش 16 تا 30 از 40 (3 صفحه)